Kontingenter

Kontingenter i 2024 Består af basis- og aktivitetskontingent

 

Basiskontingent betales af alle medlemm således:
Barn  8-12 år, indtil 01.01. efter det fyldte 12. år 0 kr
Junior 13-18 år, indtilk 01.01. efter det fyldte 18. år 500 kr
Senior fra 01.01 efter det fyldte 18. år 1200 kr
Familie ægtefælle/samlever/børn/junior  2400 kr
Delt gæstemedlemskab = fuldgyldigt medlem i anden DKF-klub 700 kr
Passivt medlemskab   300 kr

 

Aktivitetskontingent betalessåledes:
Bådplads for egen båd pr. plads 300 kr
Medlem, der bruger klubbens båd- og romateriel 300 kr

 

Nye medlemmer fra årets kajakskoler betaler ikke basis- og aktivitetskontingent

 

Ved indmeldelse efter 1. juli gradueres kontingentsatserne (dog ikke passivt medlemskab).