Aktivitetsudvalgets side

Aktivitetsudvalget er et udvalg under bestyrelsen der arranger mange af klubbens aktiviteter. Udvalget - der i daglig tale kaldes AU - har en formand fra bestyrelsen og består ellers af medlemmer fra de forskellige aktiviteter i klubben.

Det er AU der:

  • gennem det meste af rosæsonen arranger handicaproning
  • arrangerer månedlige roture gennem hele sæsonen
  • har udarbejdet en tjekliste til arrangører af ture
  • om vinteren arranger foredrag, hyggeaftener mm
  • yder tilskud til forskellige aktiviteter - se herunder

Tilskud og retningslinjer for kørselsbetaling 

AU støtter forskellige arrangementer efter nedenstående retningslinjer, og anbefaler at deltagerfinancieringen på 2,00 kr af kørsel efterfølges – og deles - af alle. 

Ansøgning om tilskud aftales med AU og fremsendes til kasserer@nkc.dk 

Ved alle stævner/arrangementer hvor der søges tilskud til, skal der bæres klubtrøjer 

Årlig klubture (1 forår og 1 efterår) 

NKC tilskud: 3,00 kr/km for 1 bil med trailer samt evt broafgift. 

Deltagerne betaler selv: 2,00 kr/km for biler med passagerer 

AU-arrangerede ture: 

Deltagerne betaler selv: 3,00 kr/km for 1 bil med trailer 

2,00 kr/km for biler med passagerer 

Tour de Gudenå: 

NKC tilskud: Deltagerafgift for én supporter (ved 3 tilmeldte): 

3,00 kr/km for 1 bil med trailer samt evt broafgift. 

Deltagerne betaler selv: Startgebyrer og 2,00 kr/km for biler med passagerer U18 

1 dags stævner:

NKC tilskud: Startgebyr 

Deltagerne betaler selv: 3,00 kr/km for 1 bil med trailer 2,00 kr/km for biler med passagerer 

AU-udvalgte stævner: 

(Hav/Tur/kap). nb. med mindst 3 tilmeldte deltagere 

NKC tilskud: 3,00 kr/km for 1 bil med trailer eller 

2,00 kr/km u trailer samt evt broafgift 

Deltagerne betaler selv: Startgebyrer og 2,00 kr/km for biler med passagerer 

 

Retningsliner vedtaget af AU  2023